top of page

Ticho pod klenbou, místo ke spočinutí


Od loňského roku je naše PAZDERNA, historická sušárna lnu soukromou kulturní památkou. Už od prvního momentu před pěti lety, kdy jsme si vybírali náš dům k dalšímu životu a objevili Čečetkův statek, byla důležitá pro naše rozhodování. Stála (a stále stojí) na konci naší zahrady u pole, pokorně a tiše a byla a je výzvou, abychom ji pomohli vrátit ji její „šat“ a přijmout historii její, domu i života lidí, kteří zde po sto padesát let žili své životy, radovali se i smutnili, rodili děti a opouštěli tento svět.


Naší pazderně plánujeme vrátit šat i boty a chceme ji poctít další rolí. Plánujeme tedy její obnovu pod drobnohledem památkářů a další využití, jaké jsme si sami vysnili a procítili. Paní architektka Barbora Šedová nám již zpracovala studii rekonstrukce "dobovou technikou". A poradila nám, abychom využili zářijové dny evropského kulturního dědictví a pomohla nám zapojit do nich naši pazdernu.


Na 16. a 17. zveme k nám i vás a připravili jsme pro všechny následující program:


16. až 17. září od 9:00 do 17:00 po oba dny možnost navštívit objekt Pazderny, ve které bude nainstalována výstava na téma zpracování lnu. Odborný komentář zajistí Ing. arch. Barbora Šedová, která je rovněž autorkou studie obnovy pazderny.


16. září od 15:00 ve dvoře Čečetkova statku koncert Two Doooo. Více o koncertu zde.


Rádi se dělíme o citace ze studie stavby:


"... Na západním okraji obce Lhůta u Vysokého Mýta, až na samém cípu pozemků náležících stavení č.p. 20, stojí sušárna lnu. Drobná stavba parametry připomínající kapličku je orientovaná štítem k JV a svým oblým závěrem na SZ, skrytá před pohledy z okolí stromořadím lísek, dávajícím tušit původní úvozovou cestu. Od roku 2022 je prohlášena technickou kulturní památkou pod rejstříkovým číslem 106971.

Navrhované úpravy sušárny se snaží zachovat její hodnoty, především pak v použitých materiálech a technologiích. Snahou však není vytvořit rigidní repliku původního účelu stavby muzejního typu, ale umožnit její další život v 21. století při zachování původního charakteru technické stavby konce 19. století.

Ticho pod klenbou, místo ke spočinutí. Nová role ve staronovém kabátě. ..."


Pokud tedy nemáte na 16. až 17. 9. jiný program zastavte se u nás na Čečetkově statku pro nahlédnutí do historie a pro mystický zvuk nástroje didgeridoo. Vstupné na akce pro oba dny je dobrovolné.


Sušárna lnu u č.p. 20, Lhůta u Vysokého Mýta - Studie obnovy zde


Další odkazy na informace o akci:

Dny evropského dědictví - Výstava - Pazderna a její příběh95 zobrazení0 komentářů

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page