top of page

Navázat na energii původních majitelů

Na každém místě původního velkého hospodářství, ke kterému kdysi patřily i rozlehlé louky a pole, se cítíme my i naši hosté dobře. Příjemnou energii, harmonii a soulad zde zanechali původní obyvatelé. Kdo přesně statek zvaný empírový v první polovině 19. století postavil, zatím nevíme. Manželé Čečetkovi (na fotografii) jej koupili a obydlili v roce 1910. Jeden z jejich potomků, František Čečetka (nar. 1913) zde se svou ženou hospodařili a vychovali tři děti. Dcera a syn, kteří dosud žijí, nás několikrát navštívili, a právě z jejich vyprávění víme spoustu informací o životě a hospodaření na statku. Jejich tatínek František, poté, co ovdověl, zde žil a sám se o sebe a o usedlost staral až do své smrti. Dožil se úctyhodného věku 95 let.

S respektem a citem 

Tady na statku je nám inspirací zkušenost a um každého, kdo sem přijde a propojí se s rovněž inspirativním prostorem zakomponovaným do přírody, svědkem minulého žití a životních příběhů. Ten náš příběh zde se začal psát v roce 2019, kdy jsme převzali již částečně opečovanou nemovitost od majitele, který tu provedl základní rekonstrukci sítí a střechy. Nám pak další kapitoly rozvoje nemovitosti pomohli psát spolehliví a fakt hodně nadšení řemeslníci, kteří byli mezi prvními a neopominutelnými tvůrci. Pracovali citlivě, s respektem k původnímu a pomohli historické stavbě z kamene zachovat jedinečnost a ráz a přitom ji dotvořit tak, aby mohla splňovat nároky na současné bydlení. Napodobit, a přitom být svoji, nezkazit a zároveň trošku posunout a obohatit o současné… .