top of page

Zhmotnění snu dá fušku. Zhmotnění jeho prezentace ještě větší...


Dnes jsme po 21 dnech práce na obsahu i designu doladili webovky do takové fáze, že není na co čekat a uzrála v nás odvaha vám je ukázat. Trochu víc jsme se na nich odkopali a výsledek předkládáme všem, kdo chtějí naše příběhy a záměry číst.

Děkujeme Vám za přízeň, podporu a radost, kterou s námi z našeho započatého díla sdílíte.
30 zobrazení0 komentářů

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page